THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

Procedure for Appealing Decisions, Actions (Inaction) of Officers of Customs Bodies

Receipt date: 
30.07.2021
Bibliographic description of the article: 

Pakharukov A.A., Grigorieva I.V. Poryadok obzhalovaniya resheniy, deystviy (bezdeystviya) dolzhnostnykh lits tamozhennykh organov [Procedure for Appealing Decisions, Actions (Inaction) of Officers of Customs Bodies]. Molodaya nauka Sibiri: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Young science of Siberia: electronic scientific journal], 2021, No. 2. Access mode: https://mnv.irgups.ru/toma/212-2021, free. Title from the screen. Languages: Russian, English [appeal date: 12.06.2021].

Year: 
2021
Journal number: 
УДК: 
УДК 342.98
Article File: 
Abstract: 

Abstract. The issues of appeal against decisions, actions (inaction) of customs authorities and their officials were considered. The procedure for appeal stipulated by the current legislation is analyzed - judicial and administrative. The article provides a statistical analysis of the application of the administrative and judicial procedure for appealing decisions, actions (inaction) of officials of customs authorities. Problems associated with the use of different procedures for appealing decisions, actions (inaction) of customs authorities and their officials are identified.

List of references: 

1. Tyukavkin-Plotnikov A.A., Shamanova M.A. Formy tamozhennogo kontrolya v svete izmeneniy tamozhennogo zakonodatel'stva [Forms of Customs Control in the Light of Changes of Customs Legislation]. Kul'tura. Nauka. Obrazovaniye [Culture. The science. Education], 2018, no. 4, pp. 86-111.

2. Tamozhennyy kodeks Yevraziyskogo ekonomicheskogo soyuza: prilozheniye № 1 k Dogovoru o Tamozhennom kodekse Yevraziyskogo ekonomicheskogo soyuza: podpisan v g. Moskve 11 aprelya 2017 g. [Customs Code of the Eurasian Economic Union: Appendix No. 1 to the Agreement on the Customs Code of the Eurasian Economic Union: signed in Moscow on April 11, 2017]. Ofitsial'nyy sayt Yevraziyskogo ekonomicheskogo soyuza [Official Website of Eurasian Economic Union]. URL: http://www.eaeunion.org (published date: 12.04.2017).

3. O tamozhennom regulirovanii v Rossiyskoy Federatsii i o vnesenii izmeneniy v otdel'nyye zakonodatel'nyye akty Rossiyskoy Federatsii : Federal'nyy zakon ot 3 avgusta 2018 g. № 289-FZ [On Customs Regulation in Russian Federation and on Amendments to Certain Legislative Acts of Russian Federation: Federal Law No. 289-FZ dated August 3, 2018]. Sobraniye zakonodatel'stva RF [Collected Legislation of Russian Federation], 2018, no. 32, part 1, section 5082.

4. Isayev A.V. Praktika obzhalovaniya deystviy (bezdeystviya) tamozhennykh organov i ikh dolzhnostnykh lits v sude [The Practice of Appealing Against Actions (Inaction) of Customs Authorities and their Officials in Court]. Yuridicheskiye nauki, pravovoye gosudarstvo i sovremennoye za-konodatel'stvo : sbornik statey IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Penza, 10 dekabrya 2018 goda / otvetstvennyy redaktor G.Yu. Gulyayev [Legal Sciences, the Rule of Law and Modern Legislation: Collection of Articles of the IV International Scientific and Practical Conference, Penza, December 10, 2018 / editor-in-chief G.Yu. Gulyaev]. Penza, ICNS "Science and Education", 2018, pp. 183-185.

5. O tamozhennom regulirovanii v Rossiyskoy Federatsii : Federal'nyy zakon ot 27 noyabrya 2010 g. № 311-FZ [On Customs Regulation in Russian Federation: Federal Law of November 27, 2010 No. 311-FZ]. Sobraniye zakonodatel'stva RF [Collected Legislation of Russian Federation], 2010, no. 48, section 6252.

6. Kolesnikov I.V., Chepurnaya I.V. Aktual'nyye problemy obzhalovaniya resheniy, deystviy (bezdeystviya) tamozhennykh organov Rossiyskoy Federatsii i ikh dolzhnostnykh lits [Actual Problems of Appealing Decisions, Actions (Inaction) of Customs Authorities of the Russian Federation and their Officials]. Tamozhennaya politika Rossii na Dal'nem Vostoke [Customs policy of Russia in the Far East], 2021, no. 1, pp. 109-114.

7. Karamysheva Yu.D. Obzhalovaniye resheniy, deystviy (bezdeystviy) dolzhnostnykh lits tamozhennykh organov i ikh dolzhnostnykh lits: problemy pravoprimenitel'noy praktiki [Appealing Decisions, Actions (Inaction) of Customs Officials and their Officials: Problems of Law Enforcement Practice]. Sbornik nauchnykh rabot studentov yuridicheskogo fakul'teta Rossiyskoy tamozhennoy akademii. Vypusk 2 / pod redaktsiyey M.A. Alpeyeva [Collection of Scientific Works of Students of the Law Faculty of Russian Customs Academy. Issue 2 / edited by M.A. Alpeeva]. Moscow, Publishing house of the Russian Customs Academy, 2017. pp. 82-85.