THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

Problems of Implementing a Combined Reorganization of Legal Entities

Receipt date: 
30.07.2021
Bibliographic description of the article: 

Pakharukov A. A., Chumbadze T.T. Problemy osushchestvleniya kombinirovannoy reorganizatsii yuridicheskikh lits [Problems of Implementing a Combined Reorganization of Legal Entities]. Molodaya nauka Sibiri: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Young science of Siberia: electronic scientific journal], 2021, No. 2. Access mode: https://mnv.irgups.ru/toma/212-2021, free. Title from the screen. Languages: Russian, English [appeal date: 12.06.2021].

Year: 
2021
Journal number: 
УДК: 
УДК 347.191.6
Article File: 
Abstract: 

Abstract. Topical issues of the combined reorganization of legal entities are considered. The main types of combined reorganization have been studied - mixed reorganization, joint reorganization and complex reorganization. Analysis of the current civil legislation and the practice of its application made it possible to conclude that there are defects in the system of legal regulation of this area of public relations. Issues arising in connection with the issue of securities during a combined reorganization, the formation of the authorized capital of reorganized legal entities, as well as with the protection of creditors' rights during a combined reorganization are investigated. Hotel proposals have been put forward to improve the current civil legislation on combined reorganization.

List of references: 

1. Tyukavkin-Plotnikov A.A. Problemy sovremennogo ponimaniya yuridicheskogo litsa [Problems of Modern Understanding of a Legal Entity]. Baikal Research Journal, 2020, vol. 11, no. 3. DOI: 10.17150/2411-6262.2019.11(3).14. (in Russian).

2. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii. Chast' pervaya ot 30 noyabrya 1994 g. № 51-FZ [Civil Code of the Russian Federation. Part one of November 30, 1994, No. 51-FZ]. Sobraniye zakonodatel'stva RF [Collected Legislation of the Russian Federation], 1994, no. 32, section 3301.

3. Nuzhdin T.A. Kombinirovannaya reorganizatsiya yuridicheskikh lits [Complex Reorganization of Legal Entities]. Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Law. Journal of the Higher School of Economics], 2018, no 1, pp. 133-157 (in Russian).

4. Nuzhdin T.A. Ponyatiye, klassifikatsiya i pravovaya priroda kombinirovannoy reorganizatsii yuridicheskikh lits [The Concept, Classification, and Legal Nature of Combined Reorganization of Legal Entities]. Pravo i ekonomika [Law and Economics], 2018, no. 11, pp. 59-64 (in Russian).

5. Filyakina D.D. K voprosu o ponyatii i formakh reorganizatsii korporatsiy [On the Concept and Forms of Reorganization of Corporations]. Grazhdanskoye pravo [Civil Law], 2018, no. 5. pp. 41-44 (in Russian).

6. Babich S.A. Reorganizatsiya: kakoy yey byt' [Reorganization: What It Should Be]. Finansovyye i bukhgalterskiye konsul'tatsii [Financial and Accounting Consultations], 2007, no. 6, pp. 20-24 (in Russian).

7. Bushev A.Yu., Popondopulo V.F. Korporativnoye pravo: problemy nauki i praktiki [Corporate Law: Problems of Science and Practice]. Arbitrazhnyye spory [Arbitration Disputes], 2005, no. 3, pp. 67-84 (in Russian).

8. Stepanov D.I. Osnovnyye problemy, svyazannyye s reformoy zakonodatel'stva o reorganizatsii [Key Challenges of Reforming the Reorganization Laws]. Zakon [The Law Journal], 2009, no. 2, pp. 23-45 (in Russian).

9. Ob aktsionernykh obshchestvakh: Federal'nyy zakon ot 26 dekabrya 1995 g. № 208-FZ [On joint-stock companies: Federal Law of December 26, 1995 No. 208-FZ]. Sobraniye zakonodatel'stva RF [Collected Legislation of the Russian Federation], 1996, no. 1, section 1.

10. Tyukavkin-Plotnikov A. A. Grazhdansko-pravovoy status yuridicheskogo litsa [Civil-legal status of a legal entity : monograph]. - Irkutsk: Publishing house of ISТU, 2020. – 184 p.

11. O standartakh emissii tsennykh bumag: Polozheniye Banka Rossii ot 19 dekabrya 2019 g. № 706-P [On the standards for the issue of securities: Regulation of the Bank of Russia No. 706-P dated December 19, 2019]. Vestnik Banka Rossii [Bulletin of the Bank of Russia], 2020, no. 37-38.

12. Mashkov A. Smeshannaya reorganizatsiya: problemy zakona i vozmozhnosti praktiki [Mixed Reorganization: Problems of Law and Opportunities for Practice]. Korporativnyye strategii [Corporate Strategies], 2015, no. 19 (in Russian).

13. Nuzhdin T.A. Garantii prav kreditorov pri provedenii kombinirovannykh sposobov reorganizatsii [Creditor's Rights Guaranty in Conducting Combined Reorganization Operations]. Pravo i ekonomika [Law and Economy], 2017, no. 11, pp. 32-39 (in Russian).

14. O zashchite konkurentsii: Federal'nyy zakon ot 26 iyulya 2006 g. № 135-FZ [On the protection of competition: Federal Law of July 26, 2006 No. 135-FZ]. Sobraniye zakonodatel'stva RF [Collected Legislation of the Russian Federation], 2006, no. 31, part 1, section 3434.

15. Danilova Zh.V. Formy reorganizatsii i prava kreditorov [Forms of Reorganization and the Rights of Creditors]. Pravo i politika [Law and Politics], 2013, no. 11, pp. 1579-1590 (in Russian).

16. O vnesenii izmeneniy v glavu 4 chasti pervoy Grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii i o priznanii utrativshimi silu otdel'nykh polozheniy zakonodatel'nykh aktov Rossiyskoy Federatsii : Federal'nyy zakon ot 5 maya 2014 g. № 99-FZ [On Amendments to Chapter 4 of Part One of the Civil Code of the Russian Federation and on Invalidating Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation: Federal Law No. 99-FZ dated May 5, 2014]. Sobraniye zakonodatel'stva RF [Collected Legislation of the Russian Federation], 2014, no. 19, section 2304.

17. O khozyaystvennykh partnerstvakh : Federal'nyy zakon ot 3 dekabrya 2011 g. № 380-FZ [On Commercial Partnerships: Federal Law of December 3, 2011 No. 380-FZ]. Sobraniye zakonodatel'stva RF [Collected Legislation of the Russian Federation], 2011, no. 49, part 5, section 7058.

18. Tyukavkin-Plotnikov A.A. Pravovoye polozheniye khozyaystvennykh partnerstv [Legal status of economic partnerships]. Pravo i politika: istoriya i sovremennost' : mat-ly Pyatoy vseros. nauch.-prakt. konf. (13-14 dekabrya 2013 g.) / otv. za vyp. T. Ye. Gryaznova, L. M. Altynbayeva [Law and politics: history and modernity: materials of the Fifth All-Russian. scientific-practical conf. (December 13-14, 2013) / resp. for issue. T. E. Gryaznova, L. M. Altynbaeva]. - Omsk: Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2014. - pp. 52–55.

19. [On limited liability companies: Federal Law of February 8, 1998 No. 14-FZ] [Collected Legislation of the Russian Federation], 1998, no. 7, section 785.

20. Semeusov V.A., Tyukavkin-Plotnikov A.A. Proizvodstvennyy kooperativ kak sub"yekt predprinimatel'skoy deyatel'nosti [Production cooperative as a subject of entrepreneurial activity: monograph]. Irkutsk: BSUEP Publishing House, 2006. 250 p.