THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

Problems of Applying the Financial Recovery Procedure

Receipt date: 
06.07.2020
Bibliographic description of the article: 

Yutsikas A.A. Problemy primeneniya protsedury finansovogo ozdorovleniya [Problems of Applying the Financial Recovery Procedure]. Molodaya nauka Sibiri: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Young science of Siberia: electronic scientific journal], 2020, No. 2. Access mode: http://mnv.irgups.ru/toma/28-20, free. Title from the screen. Languages: Russian, English [appeal date: 06.07.2020].

Year: 
2020
Journal number: 
УДК: 
УДК 347.736.5
Article File: 
Abstract: 

The article examined the current problems of implementing the norms of the Russian legislation on insolvency (bankruptcy), which are associated with the implementation of the financial recovery procedure for legal entities. The author investigated the practice of applying the relevant standards, and also analyzed the relevant statistical data. The conclusion is made about the low efficiency of this bankruptcy procedure. As a rule, the debtor seeks to use the appropriate legal mechanism not for its intended purpose, but as a means of obtaining installment plans, removing arrests at the disposal of property. The proposals on improving the current bankruptcy law, as well as the practice of its application, are substantiated.

List of references: 

1. Borodkin V.G. Vvedeniye finansovogo ozdorovleniya i stolknoveniye konkuriruyushchikh interesov [Introduction of financial recovery and the clash of competing interests]. Pravo i ekonomika [Law and Economics], 2014, No. 11, pp. 25-29.

2. Karelina S.A. Mekhanizm pravovogo regulirovaniya otnosheniy nesostoyatel'nosti [The mechanism of legal regulation of insolvency relations]. Moscow, Walters Clover, 2008, 568 p.

3. Korayev K.B. K voprosu o teoriyakh arbitrazhnogo upravlyayushchego [On the issue of theories of an arbitration manager]. Yurist [Lawyer], 2017, No. 2, pp. 18-21.

4. Novokreshchenov D.N., Pakharukov A.A. O kontseptsii pravovogo polozheniya finansovogo upravlyayushchego v dele o bankrotstve grazhdan [On concept of legal status of the finance manager in cases of citizens' bankruptcy]. Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii (Baykal'skiy gosudarstvennyy universitet ekonomiki i prava) [News of the Irkutsk State Economic Academy (Baikal State University of Economics and Law)], 2014, No. 5.

5. O nesostoyatel'nosti (bankrotstve) : Federal'nyy zakon ot 26 oktyabrya 2002 g. № 127-FZ [On insolvency (bankruptcy): Federal law of October 26, 2002 No. 127-ФЗ]. Sobraniye zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii [Collection of legislation of the Russian Federation], 2002, No. 43, section 4190.

6. Pakharukov A.A. Realizatsiya printsipa sorazmernosti v pravovom regulirovanii ot-nosheniy nesostoyatel'nosti [Implementation of the principle of proportionality in the legal regulation of insolvency relations]. Prilozheniye k zhurnalu Predprinimatel'skoye parvo [Appendix to the journal Entrepreneurial Law], 2018, No. 3, pp. 28-32.

7. Pakharukov A.A. Pravovoy rezhim trebovaniy ob oplate truda v dele o bankrotstve [Legal Regime of Requests for Labor Remuneration in Case of Bankruptcy]. Baikal Research Journal, 2019, Vol. 10, No. 1.

8. Popondopulo V.F. Nekotoryye problemy sovershenstvovaniya zakonodatel'stva o bankrotstve [Some problems of improving the legislation on bankruptcy]. Zhurnal predprinimatel'skogo i korporativnogo prava [Journal of Entrepreneurial and Corporate Law], 2016, No. 1, pp. 44-52.

9. Semeusov V.A., Pakharukov A.A., Tyukavkin-Plotnikov A.A. Pravovoye regulirova-niye likvidatsii yuridicheskogo litsa po rossiyskomu pravu: voprosy teorii i praktiki [The Legal Regulation of Liquidation of a Legal Person on Russian law: The Questions of Theory and Practice]. Akademicheskiy yuridicheskiy zhurnal [Academic Law Journal], 2015, No. 3, pp. 30-38.

10. Tyukavkin-Plotnikov A. A. O nekotorykh perspektivnykh napravleniyakh razvitiya rossiyskogo zakonodatel'stva o bankrotstve [On some promising areas of development of the Russian bankruptcy law] // Pravo i biznes: Prilozheniye k zhurnalu Predprinimatel'skoye pravo. [Law and Business: Appendix to the journal Entrepreneurial Law]. 2018. No. 3. P. 7-11.

11. Tyukavkin-Plotnikov A.A., Uglenko O.G. Pravovaya priroda subsidiarnoy otvetstvennosti kontroliruyushchikh dolzhnika lits pri bankrotstve [The legal nature of the subsidiary liability of persons controlling a debtor in bankruptcy // Zashchita prav predprinimateley: deystvuyushcheye zakonodatel'stvo i realii yego primeneniya : mater. III Vseros. nauch.-prakt. konf. (g. Irkutsk, 15 marta 2019 g. [Protection of the rights of entrepreneurs: current legislation and the realities of its application: Mater. III Vseros. scientific-practical conf. (Irkutsk, March 15, 2019)] / otv. ed. T. I. Afanasyeva; Irkutsk Institute (branch) of VSUU (RPA of the Ministry of Justice of Russia). - Irkutsk, 2019.S. 101-108.