THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

FORECASTING SOFTWARE FOR INDICATORS OF THE TRANSPORTATION PROCESS IN RAILWAY TRANSPORT

Authors: 
Receipt date: 
10.11.2020
Bibliographic description of the article: 

Popova N.N. Programmnoe obespechenie prognozirovaniya pokazatelej perevozochnogo processa zheleznodorozhnym transportom [Forecasting software for indicators of the transportation process in railway transport]. The electronic scientific journal "Young science of Siberia", 2021, no.1(11). [Accessed 20/04/2021]

Year: 
2021
Journal number: 
УДК: 
519.237.5
Article File: 
Abstract: 

The technology of generalized forecasting of indicators of the transportation process by railway transport is described. To obtain a generalized forecast, it is proposed to use three values of the predicted indicator with different weights in accordance with the scenarios of the development of the transportation process expected by experts. When finding weight coefficients, the hierarchy analysis method is used. Based on the described technology, the software «Generalized Forecasting» was created. The software was tested on the data of the transportation process of the Far Eastern Railway.

List of references: 
  1. Krakovsky Y.M., Kargapol'cev S.K., Nachigin V.A. Modelirovanie perevozochnogo processa zheleznodorozhnym transportom: analiz, prognozirovanie, riski; [pod red. prof. Y.M. Krakovskogo] [Modeling of the railway transportation process: analysis, forecasting, risks] [Ed. by Y. M. Krakovsky]. St. Petersburg: «LITEO», 2018. 240 р.
  2. Nosko V.P. Ekonometrika [Econometrics]. M: Izdatel'skij dom «Delo», RANHiGS, 2011. Book.1. 672 p.
  3. Os'minin A.T., Mekhedov M.I., Mednikov D.V. Obespechenie interoperabel'nosti perevozok [Ensure interoperability of traffic]. ZHeleznodorozhnyj transport [Railway transport], 2019, No 7, pp. 11–17.
  4. Popova N.N. Metodika obobshchennogo prognozirovaniya pokazatelej gruzovyh perevozok [The Methodology for generalized forecasting of freight traffic indicators]. Kommunikacionnye tekhnologii: social'no-ekonomicheskie i informacionnye aspekty: Vserossijskaya molodezhnaya nauch.-prakt. konf. (Irkutsk, 15 aprelya 2020 g.): materialy, 2020, pp. 26–29.
  5. Popova N.N., Krakovsky Y.M. Mnogofaktornoe prognozirovanie gruzooborota po dannym Dal'nevostochnoj zheleznoj dorogi [Multifactor forecasting of freight turnover according to Far Eastern Railway]. Materialy Desyatoj Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Transportnaya infrastruktura Sibirskogo regiona» [Materials of the Tenth International Scientific and Practical Conference "Transport infrastructure of the Siberian region"], 2019, pp. 337–341.
  6. Popova N.N., Krakovsky Y.M. Obobshchennoe prognozirovanie pokazatelej gruzovyh perevozok zheleznodorozhnym transportom na osnove scenarnogo podhoda [The generalized forecasting of freight transport indicators by rail based on scenario method]. Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta putej soobshcheniya, 2020, No 3, pp. 123–138.
  7. Saati T. Prinyatie reshenij. Metod analiza ierarhij. [Decision-making. Analytic hierarchy process]. M.: Radio i svyaz', 1993, 320 p.