THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

3D-PRINTING IN CONSTRUCTION

Receipt date: 
08.10.2020
Bibliographic description of the article: 

Pichuev E.P., Kirpichnikov K.A. 3D pechat’ v stroitel’stve [3D-printing in construction] Molodaya nauka Sibiri: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Young science of Siberia: electronic scientific journa], 2020. – no. 3. [Accessed 20/05/20].

Year: 
2020
Journal number: 
УДК: 
625.113
Article File: 
Abstract: 

The article describes the use of 3D printing in construction, considers the printing technology, as well as the direct implementation of this technology on the basis of the Department "Construction of Railways" of the Zabaikal Institute of Railway Transport.

List of references: 
  1. Nepomnyashchikh E. V., Klochkov Ya. V., Afanasenko S. N., Kirpichnikov K. A., Evseeva Yu. V. Kontseptsiya promezhutochnogo rel’sovogo skrepleniya s vozmozhnost’yu regulirovki shiriny kolei [Concept of intermediate rail fastening with the ability to adjust the track width]. Transportnaya infrastructura sibirskogo regiona. [Transport infrastructure of the Siberian region]. 2016. Vol. 1. pp. 486-489.