ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ "МОЛОДАЯ НАУКА СИБИРИ"

INSTRUMENTALLY-METHODOLOGICAL ORGANIZATION OF REGIONAL CLOUD COMPUTATIONS

Авторы: 
Дата поступления: 
15.06.2020
Библиографическое описание статьи: 

Ermakov A.A., Bukina P.I. Instrumentally-Methodological Organization of Regional Cloud Computations. The electronic scientific journal "Young science of Siberia", 2020, no. 3(9). [Accessed 05/10/20] (in Russian)

Рубрика: 
Год: 
2020
Номер журнала (Том): 
УДК: 
004.75
Файл статьи: 
Аннотация: 

The article describes the use of cloud technology in inter-university interaction between higher education institutions of the Irkutsk region. The computing cloud project for the scientific and educational complex of the Irkutsk region. Display of calculations of the main constituent clouds: servers, the amount of RAM, disks (SHD), as well as the estimates of reliability of the developed cloud through the availability factor

Список цитируемой литературы: 

1. Averyanikhin A.E., Kotelnitsky A.V., Muravyev K.A. Metodika rascheta optimalnogo chisla uzlov klastera virtualizatsii chastnogo oblaka virtualnykh rabochikh stolov po kriteriyu effektivnosti  [Methodology for calculating the optimal number of nodes of a cluster of virtual private clouds of virtual desktops by the criterion of efficiency] // International Scientific Journal. 2016. No5 (47). pp. 6-13. (in Russian)

2. Aljanov V. IT-arkhitektura. Prakticheskoye rukovodstvo ot A do Ya. Pervoye izdaniye  [IT architecture. A practical guide from A to Z. First edition] // Publishing Solutions. 2018 - 1017 p. (in Russian)

3. Aljanov V. IT-arkhitektura ot A do Ya: Kompleksnoye resheniye. Pervoye izdaniye [IT architecture from A to Z: Integrated solution. First Edition] // Publishing Solutions. 2018 - 348 p. (in Russian)

4. Bolshoy proyekt virtualizatsii serverov [A large server virtualization project]. [Electronic resource]. - Access mode: http://itsave.ru/ibm-flex-system/. (date of treatment 02.10.2020). (in Russian)

5. Grigoryev AM, Matviychuk AR, Belousov AN .. Korporativnoye oblako kak sredstvo podderzhki nauchno-issledovatelskoy deyatelnosti  [Corporate cloud as a means of supporting research activities] // Modern problems of mathematics and its applications. 2016. No47. pp. 1-5. (in Russian)

6. Pravilnyy raschet dlya VDI (chast 1) [The correct calculation for VDI (part 1)]. [Electronic resource]. - Access mode: https://habr.com/en/company/hpe/blog/150513/. (circulation date 02/18/2020). (in Russian)

7. Pravilnyy raschet dlya VDI (chast 2) [The correct calculation for VDI (part 2)]. [Electronic resource]. - Access mode: https://habr.com/en/company/hpe/blog/150736/. (circulation date 02/18/2020). (in Russian)

8. Sravneniye klastera nadezhnosti i "obychnogo" servera. [Comparison of the reliability cluster and the "normal" server]. [Electronic resource]. - Access mode: http://www.team.ru/server/stbl_compare.shtml. (date of treatment 03.23.2020). (in Russian)

9. Tekhnicheskoye zadaniye na postavku sistem khraneniya dannykh dlya infrastruktury natsionalnoy oblachnoy platformy s tselyu rasshireniya funktsionalnosti uslugi «virtualnyy TsOD» v chasti dobavleniya vozmozhnosti zakaza diskov s garantirovannoy proizvoditelnostyu [The terms of reference for the supply of storage systems for the infrastructure of the cloud platform in order to expand functional services]. [Electronic resource]. - Access mode: https://portal.setonline.ru/fx/gpms/etpGetFileServlet?fileUUID=dbfile184.... (date of treatment 02.23.2020). (in Russian)

10. Shabrova N.V. Vzaimodeystviye vuzov i institutov akademicheskoy nauki v uralskom makroregione kak problema nelineynogo razvitiya vysshego obrazovaniya [The interaction of universities and institutes of academic science in the Ural macro-region as a problem of non-linear development of higher education]. [Electronic resource]. Access Mode: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-vuzov-i-institutov-akad.... (circulation date 10.04.2020). (in Russian)