THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

USE OF GLOBAL NAVIGATION SATELLITE NETWORKS IN PERFORMANCE OF SURVEY WORKS AT RAILWAY STATIONS

Receipt date: 
29.05.2021
Bibliographic description of the article: 

Shmakova T. O., Sumchinskiy N.R., Titov K.M. Ispol'zovaniye global'nykh navigatsionnykh sputnikovykh setey pri vypolnenii geodezicheskikh rabot na zheleznodorozhnykh stantsiyakh [Use of global navigation satellite networks in performance of survey works at railway stations] Molodaya nauka Sibiri: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Young science of Siberia: electronic scientific journal], 2021, no. 1. [Accessed 11/05/21]

Year: 
2021
Journal number: 
УДК: 
528.42
Article File: 
Abstract: 

Описаны методики измерения с применением глобальных навигационных спутниковых систем. Рассмотрены проблемы выполнения геодезических работ на железнодорожных станциях с применением технологий ГНСС и предложены различные решения данных проблем. Приведен пример применения динамических базовых станций на модели железнодорожной станции в стесненных условиях.

List of references: 

1. Genike A.L., Pobedinsky G.G. Global'nyye sputnikovyye sistemy opredeleniya mestopolozheniya i ikh primeneniye v geodezii [Global satellite positioning systems and their application in geodesy] // M. Kartgeocenter, 2004, - 355p.

2. Demyanov V.V., Imarova O.B. Tendentsii razvitiya tekhnologiy GNSS i ispol'zovaniye ikh primeneniya na transporte [Trends in the development of GNSS technologies and the use of their application in transport]. Sovremennyye tekhnologii. Sistemnyy analiz. Modelirovaniye [Modern technologies. System analysis. Modeling]. 2020. No. 3 (67). S. 82–90.

3. The official website of Leica Geosystems [Electronic resource] - Access mode: https://leica-geosystems.com/ru

4. The official site of the Trimble company [Electronic resource] - Access mode: https://www.trimble.com/

5. The official site of Topcon Electronics [Electronic resource] - Access mode: https://www.topconpose.com/ru

6. Vvedeniye v GPS (Global'naya navigatsionnaya sistema) [Introduction to GPS (Global Navigation System)], Leica-geosystems [Electronic resource] - Access mode: http://gbucitrb.ru/referens/help.pdf.