THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT FOR WATER TREATMENT OF CITIES AND INDUSTRIAL ENTERPRISES

Receipt date: 
07.10.2020
Bibliographic description of the article: 

Feoktistova M.V. Tekhnologii i oborudovanie dlya vodoochistki gorodov i promyshlennyh predpriyatij [Technologies and equipment for water treatment of cities and industrial enterprises]. Molodaya nauka Sibiri: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Young science of Siberia: electronic scientific journal], 2020, no. 3. [Accessed 20/05/20]

Year: 
2020
Journal number: 
УДК: 
УДК 628.355.1
Article File: 
Abstract: 

This article discusses the design and operation of treatment facilities, types of wastewater pollution, and provides preliminary calculations for the design of treatment facilities.

List of references: 

1. Kozhevnikova A.V Dezinfektsiya i vodopodgotovka [Disinfection and water treatment. Grundfos company], pp. 3–28.

2. Nikolaenko E.V., Avdin V.V., Speransky V.S Proyektirovaniye ochistnykh sooruzheniy kanalizatsii [Design of sewage treatment plants], 2006, pp. 4–9

3. Polishchuk, S.S., Kaimov, E.V., Isaev, S.A Issledovaniya i otsenka obvodnennosti zheleznodorozhnogo tonnelya [Research and assessment of water cut of the iron-tremble tunnel]. Transportnaya infrastruktura Sibirskogo regiona [Transport infrastructure of the Siberian region], 2019, No. 10, pp. 516−520.

4. Representation GRUNDFOS. Teoriya i praktika sistem vodootvedeniya [Theory and prac-tice of drainage systems], 2014, pp. 82-113.

5. Kharkina O.V. Effektivnaya ekspluatatsiya i raschet sooruzheniy biologicheskoy ochistki stochnykh vod [Efficient operation and calculation of biological wastewater treatment facilities], Izdatel'stvo Panorama [Publishing House Panorama], 2015, pp. 263-345.

6. https://www.profiz.ru/eco/6_2016/o4istka_ras4et/ «Ochistka stochnykh vod ot azota i fosfora: effektivnaya ekspluatatsiya i raschet ochistnykh sooruzheniy» [Wastewater treatment from nitrogen and phosphorus: efficient operation and calculation of treatment facilities].

7. http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiP2040385Proekt.html/ «Posobiye k SNiP 2.04.03-85 Proyektirovaniye sooruzheniy dlya ochistki stochnykh vod» [Guide to SNiP 2.04.03-85 Design of wastewater treatment plants].

8. https://www.agk-eco.ru/statyi/raschet-ochistnyih.html/ «Raschet ochistnykh sooruzheniy». [Calculation of treatment facilities].