THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

STUDY ON THE STABILITY OF CARS AGAINST GATHERING ON COMPLEX SECTIONS OF ROADS

Receipt date: 
05.10.2018
Bibliographic description of the article: 

Kryuchkova Yu.V., Ermolenko I.Yu. Issledovaniye ustoychivosti vagonov protiv skhoda pri dvizhenii po slozhnym uchastkam dorogi [Study on the stability of cars against gathering on complex sections of roads]. Molodaya nauka Sibiri: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Young science of Siberia: electronic scientific journal], 2018, no. 1. [Accessed 05/10/18]

Year: 
2018
Journal number: 
УДК: 
629.4.015
Article File: 
Abstract: 

In the article the results of theoretical studies of the criteria of stability of railroad cars to the gathering are given. Is carried out the analysis of gatherings on the East- Siberian railroad and the ways of refining the stability factor of a pair of wheels to the gathering are proposed

List of references: 

1.  Verigo M.F., Kogan A.Ya. Vzaimodeystviye puti i podvizhnogo sostava / Pod red. M. F. Verigo [Interaction of way and rolling stock]. -М.: Transport, 1986. - 599 p

2.  Lysyuk V.S. Prichiny i mekhanizm skhoda kolesa s relsa. Problemy iznosa koles i relsov [Reasons and the mechanism of gathering wheel from the rail. Problems of the wear of wheels and rails] . -М.: Transport, 1997. - 188 p.

3.  Verigo M.F. Ob ustoychivosti dvizheniya kolesa po relsu [On the stability of motion of wheel with respect to the rail]. Vesti VNIIZhT [To conduct VNIIZhT], 1985, pp. 3-7.

4.  Matusovskiy G.I., Kogan A.Ya. Trayektoriya dvizheniya kolesa pri vkatyvanii ego na rels [Trajectory of the motion of wheel during its rolling in to the rail]. Trudy VNIIZhT [Transactions VNIIZhT], 1975, No. 542, pp. 148–155.

5. GOST 33211-2014 Vagony gruzovyye. Trebovaniya k prochnosti i dinamicheskim kachestvam [Railroad cars are cargo. Requirements for the strength and the dynamic qualities]. –M.: Standartinform, 2016. - 57 p.

6. Ermolenko I.Yu., Kryuchkova Yu.V., Panfilova A.O. Analiz rezultatov dinamicheskikh ispytaniy vagonov pri dvizhenii po gorno-perevalnym uchastkam VSZhD [Analysis of the results of the dynamic tests of railroad cars during the motion through the mining sections ESRR]. Bezopasnost transporta i slozhnykh tekhnicheskikh sistem glazami molodezhi: materialy Vserossiyskoy molodezhnoy nauch.-prakt. konf, 10-13 aprelya 2018 g [Safety of transport and complex technical systems by the eyes of the young people: the materials of the All-Russian youth of nauch. - prakt. conf., 10-13  April 2018 year]. -Irkutsk.: IrGUPS, 2018. 368 p.