THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

SIMULATION OF THE STRAIN-DEFORMED STATE OF A WHOLE-ROLLED WHEEL

Authors: 
Receipt date: 
25.05.2021
Bibliographic description of the article: 

Chernigov D.A., Rozhkova E.A. Modelirovanie napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya cel'nokatanogo kolesa [Simulation of the strain-deformed state of a whole-rolled wheel]. Molodaya nauka Sibiri: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Young science of Siberia: electronic scientific journal], 2021, no. 1 (11). 

Year: 
2021
Journal number: 
УДК: 
629.463
Article File: 
Abstract: 

The article is devoted to modeling the stress-strain state of a solid-rolled wheel by the finite element method in 2 programs "KOMPAS-3D V18.1" and "Abaqus". The technique of creating a 3D model of a solid-rolled wheel, methods of fixing and applying loads, the choice of material for the calculation are presented. The calculation was made taking into account different rim thicknesses: 22, 47 and 70 mm, respectively.

List of references: 

1. Analiz sostoyaniya bezopasnosti dvizheniya na zheleznyh dorogah OAO «RZHD» v 2009 godu / OAO «RZHD», Departament bezopasnosti dvizheniya. – M., 2010. (Utv. Viceprezidentom OAO «RZHD» A. G. Tishaninym 25.02.10.)

2. Bogdanov A. F., CHursin V. G. Ekspluataciya i remont kolyosnyh par vagonov [Tekst]: M.: Transport, 1985. 270 s.

3. Botvina L. R. Gigaciklovaya ustalost' – novaya problema fiziki i mekhaniki razrusheniya [Tekst] / L. R. Botvina // Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov. – 2004. – №4, tom 70. – S. 41-51.

4. Verigo M. F., Kogan A. YA. Vzaimodejstvie puti i podvizhnogo sostava [Tekst]: M.: Trans-port, 1986, 559 s.

5. Krotov S. V. Osnovy teorii nesushchej sposobnosti pressovyh soedinenij kolyosnyh par zheleznodorozhnyh vagonov [Tekst]: monografiya / S. V. Krotov. – M.: FGOU «Uchebno-metodicheskij centr po obrazovaniyu na zheleznodorozhnom transporte», 2011. – 152 s.

6. Annual report, Safety statistics [Электрон. ресурс] / Federal Railroad Administration. – USA. – 2004. – Режим доступа: http://www.fra.dot.gov.

7. SHadur L.A., / Raschet vagonov na prochnost' / S.V. Vershinskij, E.N. Nikol'skij, L.N. Ni-kol'skij, A.A. Popov, L.A. SHadur // M.: Mashinostroenie, 1971. – 432 s.

8. Rozhkova E.A. Analysis of the stress-strain state of interaction of parts РК-3 profile connection with interference by the finite element method (MEA )/E.A. Rozhkova, V.A. Ilyinykh, V.E. Yarilov//Bulletin SamGUPS - Samara: Sam-GUPS. - No. 4 -2016.-С.35-41.

9. Norms for the calculation and design of wagons, railways MPS gauge 1520 mm (non-self-propelled) "- GosNIIV - VNIIZHT. - M., 1996. - 319 s

10. Koturanov V.N. Loading of car elements ./Koturanov V.N., Khusidov V.D., Ustich P.A., Bykov A.I.//M.: Transport, 1991. - 232 s.