THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

RMS VOLTAGE METER BASED ON THE TRAINING MICROPROCESSOR STAND SDK-1.1

Receipt date: 
20.09.2019
Bibliographic description of the article: 

Morozova K.S., Mironov B.M. RMS voltage meter based on the training microprocessor stand SDK-1.1 / Young science of Siberia: electronic scientific journal.- 2019, №. 3.- Access mode: http://mnv.irgups.ru/toma/35-2019, free. – Title from the screen. – LAIN rus., eng. (appeal date: 30.09./19]

Year: 
2019
Journal number: 
УДК: 
621.317
Article File: 
Abstract: 

The results of the development and research of the RMS voltage meter (RMS) on the basis of training microprocessor stand SDK-1.1. The scheme of the program of measurement of RMS voltage, the comparative table of the results of measurements made by the meter and the industrial multimeter for signals of various forms is presented. The performed development makes it easier for students to master modern microprocessor-based meters, which are of great practical importance in the diagnosis of technical devices.

List of references: 

1. Fedorchuk A.E., Sepetiy A.A., Ivanchenko V.N. Novie informatsionnie technologii: avtomatizatsiia tehnicheskogo diagnostirovaniia i monitoring ustroystv GAT (sistema ADK-STSB). Rostov: Rostov State Transport University , 2008. – 443 pages.

2. Sepetiy A.A., Koltsov V.V., Prishepa V.S. Izmeritel'no-vichislitel'nie sredstva v systeme avtomatizatsii diagnostirovaniya i kontrola ustroystv STSB. Rostov: Rostov State Transport University , 2009. – 416 pages.

3. Ivanov A.A., Legon'kov A.K., Molodtsov V.P. Novie pribory registratsii parametrov ustroistv zheleznodorozhnoi avtomatiki v sisteme APK-DK (STDM). Automatika na transporte, 2015, Vol. 1, No. 3, pp. 282–296.

4. Terentev V.L. Osobennosti izmereniya naprageniya v tonal'nih rel'sovih tsepah. Automatika, svaz, informatika, 2008, No. 4, pp. 19–21.

5. Danilin A.A., Lavrenko N.S. Izmereniya v radioelektronike. – SPb.: Lan', 2017. – 408 pages.

6. Mironov B.M. Razrabotka laboratornoy ustanovki dla issledovaniya vremrnnih parametrov elektromagnitnih rele s ispolzovaniem microprotsessornogo kontrollera. Transportnaya infrastruktura Sibirskogo regiona: materiali devyatoy megdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Irkutsk, 2018, Vol. 1, pp. 325–328.