THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

LOCOMOTIVE CREW WORK EFFECTIVENESS ANALYSIS ON A RAILWAY

Receipt date: 
03.12.2019
Bibliographic description of the article: 

Gilmanov A. I., Zalogova O. I. Analiz effektivnosti raboty lokomotivnykh brigad na zheleznoy doroge [Locomotiv crew work effectiveness analysis on a railway]. Molodaya nauka Sibiri: elektron. nauch. zhurnal [Young Science in Siberia: an electron. scientific journal], 2019, no. 3. [Accessed 03.12.2019]

Year: 
2019
Journal number: 
УДК: 
656.22
Article File: 
Abstract: 

The article provides a comparative analysis of the round trip of locomotive crews for the first quarters of 2018 and 2019. The causes and components of unproductive losses in the organization of work are considered. In order to identify the relationship between various factors affecting the turnover of the locomotive crews, an Ishikawa diagram was developed. The work demonstrates the dependence of the running of locomotive crews by a passenger on the unpaired train schedule. Measures to increase the effectiveness of the work of the locomotive crews are considered

List of references: 

1. Vlasensky A.A. Problemy upravleniya lokomotivami i lokomotivnymi brigadami na poligonakh bol'shoy protyazhennosti [Problems of control of locomotives and locomotive brigades at long training grounds] / A.A. Vlasensky // Science and technology [Nauka i tekhnologiya]. - 2014. - №. 2. – P. 92 - 94.

2. Batashov S.I. Povysheniye effektivnosti ispol'zovaniya lokomotivnykh brigad na udlinennom uchastke obrashcheniya Moskva-Voronezh [Improving the efficiency of using locomotive brigades in an elongated Moscow-Voronezh area] / S.I. Batashov, I. A. Menshchikov, M. P. Beregovsky // Aktual'nyye problemy nauki i tekhniki: sb. tr. konferentsii [Actual problems of science and technology: coll. tr conferences] / Moskovskoye gosudarstvo. un-t putey voronezhskiy filial; Pod redaktsiyey A.A. Platonov [Moscow state. un-t ways Voronezh branch; Edited by A.A. Platonov]. . - Voronezh, 2014 – P. 274-281.

3. Kovalev V.N. Tverdyy grafik dvizheniya poyezdov – osnova konchennogo uluchsheniya organizatsii raboty lokomotivnykh brigad [A solid train schedule - the basis for a complete improvement in the organization of work of locomotive brigades] / V.N. Kovalev, V.L.Salchenko // Vestnik Vserossiyskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta zheleznodorozhnogo transporta [Bulletin of the All-Russian Scientific Research Institute of Railway Transport]. - 2008. - № 1 – P. 38 – 42.

4. Koshelev R. E. O sovershenstvovanii metodiki rascheta chislennosti lokomotivnykh brigad passazhirskogo dvizheniya [On improving the methodology for calculating the number of locomotive brigades of passenger traffic] / R. E. Koshelev // Nauka i sovremennost' [Science and Modernity]. - 2011. - № 8-2 – P. 166-171. (дата обращения: 28.03.2019).

5. Permikin V. Yu. Uvyazka lokomotivnykh brigad i sostavov na stantsii na osnove optimizatsionnykh zadach [Linking locomotive brigades and trains at the station based on optimization problems] / V. Yu. Permikin, A.V. Surin, I.A. Kovalev // Innovatsionnyy Transport [Innovative Transport]. - 2018. - № 2 - P. 48 - 52.

6. Gilmanov A. I. Uvelicheniye massy poyezda po seti zheleznykh dorog [Increase of train weight on the railway network] [Electronic resource] / A. I. Gilmanov, O. I. Zalogova // Molodaya nauka Sibiri: elektron. nauch. zhurnal [Young science of Siberia: electron. scientific. journal]. – 2018. - № 1. – Access mode: http://mnv.irgups.ru/toma/11-2018, free. The title. from the screen. – Lang. Russ. English. (date accessed: 31.10.2018)