THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

ON THE INTRODUCTION OF NEW ELECTRIC MOTORS FOR SWITCH HUMP DRIVES

Receipt date: 
10.11.2020
Bibliographic description of the article: 

Kondratyuk T.V., Kopanev M.V., Monid O.I. O vnedrenii novykh elektrodvigateley dlya strelochnykh gorochnykh privodov. [On the introduction of new electric motors for switch hump drives] / T.V. Kondratyuk, // Molodaya nauka Sibiri: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Young science of Siberia: electronic scientific journal], 2021, no. 1(11)

Year: 
2021
Journal number: 
УДК: 
656-256.3
Article File: 
Abstract: 

This article discusses two types of electric motors, a DC switch motor type SME-0.25 and an EMSU switch electric motor powered by both DC and AC. The disadvantages of brush electric motors and their differences from those that do not have a collector unit are presented

List of references: 

1. Matveeva O.L., Seliverov D.I.. Sovremennyye elektrodvigateli dlya strelochnykh privodov [Modern electric motors for switch drives]. // Aktual'nyye voprosy tekhnicheskikh nauk: materialy II Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. [Topical issues of technical sciences: materials of the II International Scientific Conference]. - Perm: Mercury, 2013.– P.102-104.–URL: https://moluch.ru/conf/tech/arhive/73/3219/ (accessed: 26.10.2012).

2. Shuvaev V.V. Metody postroyeniya bystrodeystvuyushchikh strelochnykh elektroprivodov [Methods of building high-speed switch electric drives]. // Moscow, 2003. - URL: http://tekhnosfera.com/metody-postroeniya-bystrodeyst..  (accessed: 26.10.2020).

3. Stashkov A.S., Seliverov D.I. Razvitiye elektroprivodostroyeniya dlya zheleznodorozhnykh strelochnykh perevodov [Development of electric drive engineering for railway switches] // Tekhnicheskiye nauki: traditsii i innovatsii: materialy I Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Technical Sciences: Traditions and Innovations: Proceedings of the I International Scientific Conference]. - Chelyabinsk: Two Komsomol members, 2012. - P.73-76. - URL: https://moluch.ru/conf/tech/arhive/6/1465/ (accessed: 28.10.2020)

4. Elektroprivody tipov SPGB-4, SPGB-4M i SPGB-4B. Elektrovozy VL  [Electric drives of types SPGB-4, SPGB-4M and SPGB-4B types. Electric locomotives VL] // Elektronnyy resurs [Electronic resource]. URL: https://www.poezdvl.com/vychislitelnaia-tehnika-na-zh.. (accessed: 1.11.2020)

 5. Dorokhin B.P., Serdyuk T.N.. Vnedreniye novykh tipov dvigateley strelochnykh elektroprivodov. [Introduction of new types of electric switch engines] / // Dnepropetrovsk, 2013. - P. 72-77. (accessed: 1.11.2020)

6. Levkin D. Elektrodvigateli/ Inzhenernyye resheniya [Electric motors. Engineering solutions] // Elektronnyy resurs [Electronic resource] URL: https://engineering-solutions.ru/motorcontrol/motor.html (Date accessed: 1.11.2020)

7. Elektrodvigatel' strelochnyy postoyannogo toka tipa MSP-0,25. Elektrovozy VL [Electric motor switch direct current type MSP-0.25. Electric locomotives VL] // Elektronnyy resurs [Electronic resource] URL: https://www.poezdvl.com/vychislitelnaia-tehnika-na-zhd-rf/elektrodvigatel-strelochnyi-postoyannogo-toka-tipa-msp-025.html (Date of access: 2.11.2020)

8. Elektrodvigatel' malogabaritnyy strelochnyy universal'nyy (EMSU). TU32 TSSH 162.22–2009 [Electric motor small-sized universal switch (EMCU). TU32 TSSH 162.22–2009] // Elektronnyy resurs [Electronic resource] URL: http://geksar.ru/ (Date of treatment: 2.11.2020)

9. Elektrodvigatel' malogabaritnyy strelochnyy universal'nyy (EMSU). Mikronom [Small-sized universal switch motor (EMCU). Micronom] // Elektronnyy resurs [Electronic resource] URL: https://www.mikronom.ru/katalog/privodnaia-tekhnika/elektrodvigateli/elektrodvigatel-malogabaritnyi-strelochnyi-universalnyi-emsu.html (Date accessed: 2.11.2020)

10. Kuchera L.YA., Kopanev M.V., Fedorova N.V. Modelirovaniye pokazateley nadezhnosti tekhnicheskikh sistem [The modeling indexes safety of technical systems] // Sovremennyye tekhnologii. Sistemnyy analiz. Modelirovaniye. [Modern technologies. System analysis. Modeling] - Irkutsk, 2010. – V.26, №2, P.204-208.

11. Kopanev M.V., Kuchera L.YA. Matematicheskaya model' formirovaniya nadezhnosti strelochnogo elektroprivoda [Mathematical model of the formation of the reliability of the switch electric drive] // Transportnaya infrastruktura Sibirskogo regiona: sbornik statey vse-rossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem [Transport infrastructure of the Siberian region: proceedings of the All-Russian scientific and practical conference with international participation]. – Irkutsk, 2016. – V. 1, P. 244-249.

12. Kopanev M.V., Kuchera L.YA. Modelirovanie strelochnogo elektroprivoda v srede MATLAB [Simulation of the electric drive of railway switches in MATLAB] // Transportnaya infrastruktura Sibirskogo regiona: sbornik statej vserosijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s megdunarodnym uchastiem [Transport infrastructure of the Siberian region: a collection of articles of the All-Russian scientific-practical conference with international participation.] – Irkutsk, 2016. – V. 1, P. 249-253.

13. Kopanev M.V., Kuchera L.YA. Vyyavleniye prichin otkazov strelochnykh elektroprivodov s ispol'zovaniyem ekspertnoy sistemy [Revealing the causes of failures of switch electric drives using an expert system] // Transsib: na ostriye reform: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Transsib: on the cutting edge of reforms: proccedings of the international scientific and practical conference]. – Chita, 2016. – P. 230-234.

14. Pultyakov A.V., Arsentiev O.V., Kopanev M.V., Alexeenko V.A., Arsentiev G.О., Shtykin E.S. Study of the operation of high-frequency electrical plants of railway consumers // Proceedings of the International Conference on Transport and Infrastructure of the Siberian Region (SibTrans-2019) 2020, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, V. 760 (2020). doi.org/10.1088/1757-899X/760/1/012028.