THE ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL "YOUNG SCIENCE OF SIBERIA"

DESIGN SOLUTIONS FOR THE RECONSTRUCTION OF THE ROADBED ON THE SECTION PK60656+00-PK60661+00 OF THE TRANS-BAIKAL RAILWAY

Receipt date: 
08.10.2020
Bibliographic description of the article: 

Purtova A.N., Kirpichnikov K.A. Proektnie resheniya po rekonstrukcii zemlyanogo polotna na uchastke PK60656+00-PK60661+00 Zabaykalskoy geleznoy dorogi [Design solutions for the reconstruction of the roadbed on the section Pk60656+00-Pk60661+00 of the Trans-baikal railway]. Molodaya nauka Sibiri: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Young science of Siberia: electronic scientific journal], 2020, no. 3. [Accessed 20/05/20].

Year: 
2020
Journal number: 
УДК: 
625.113
Article File: 
Abstract: 

The article describes the main project activities developed in the framework of the final qualifying work of a student of the specialty SZHD Zabizht.

List of references: 
  1. Nepomnyashchikh, E. V. Sovershenstvovanije protivopuchinnykh meropriyatii, ispol’zuemykh dlya regulirovaniya vodno-teplovogo rezhima zemlyanogo polotna [Improving of anti-heaving measures used for regulating water-thermal regime of the subgrade] // Molodyozh v sovremennom mire: grazhdanskiy, tvorcheskij i innovatsionnyj potentsial [Youth in the modern world: civic, creative and innovative potential]: Materials of the VI all-Russian (correspondence) Scientific conferences of students, postgraduates and young scientists / Starooskolsky branch of the fgbou VPO MGRI-rggru; Stary Oskol: ROSA Publishing house, 2014. Pp. 244-249.
  2. Klochkov Ya.V., Nepomnyashchikh E.V., Lineitsev V.Yu. Priminenije penostekla dlya regulirovaniya teplovogo rezhima gruntov v slozhnykh klimaticheskikh usloviyakh [Application of foam glass for regulating the thermal regime of soils in difficult climatic conditions]. Vestnik Zabaikal’skogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the TRANS-Baikal state University], 2015 No. 6 (121), pp. 9-15.